Lopper, flått og orm

Lopper og flått er blant de vanligste parasittene som kan påvirke katter og krever nøye overvåkning for å sikre kattens trivsel.

Lopper er små blodsugende insekter som kan forårsake alvorlig kløe og ubehag hos katter. Ved å identifisere tegn som overdreven kløe og synlige lopper i pelsen, kan man ta skritt for å utrydde infestasjonen. Behandlingsmetoder som loppehalsbånd og spot-on-preparater kan være effektive.

Flått utgjør en annen trussel mot katters helse, da de kan overføre alvorlige sykdommer som Lyme-sykdom. Regelmessig inspeksjon av kattens pels er viktig for å oppdage og trygt fjerne flått. Verktøy som flåttkroker kan være nyttige for dette formålet.